Light Opencourseware @University of Palestine
<parent>

FileSizeFileSizeFileSizeFileSize
الأسبوع الأول.pptx817 Kالأسبوع الثاني عشر.pptx802 Kالأسبوع الخامس.pptx812 Kالأسبوع السابع.pptx817 K
الأسبوع التاسع.pptx807 Kالأسبوع الثاني.pptx810 Kالأسبوع الرابع عشر.pptx802 Kالأسبوع السادس.pptx807 K
الأسبوع الثالث.pptx803 Kالأسبوع الحادي عشر.pptx802 Kالأسبوع الرابع.pptx802 Kالأسبوع العاشر.pptx806 K
الأسبوع الثامن.pptx815 K