Light Opencourseware @University of Palestine
<parent>

FileSizeFileSizeFileSizeFileSize
الاسبوع الاول.pptx254 Kالاسبوع الثامنن.pptx276 Kالاسبوع الحادي عشر.pptx288 Kالاسبوع السابع.pptx288 K
الاسبوع التاسع.pptx282 Kالاسبوع الثاني عشر.pptx296 Kالاسبوع الخامس.pptx285 Kالاسبوع السادس.pptx285 K
الاسبوع الثالث.pptx288 Kالاسبوع الثاني.pptx285 Kالاسبوع الرابع.pptx276 Kالاسبوع العاشر.pptx292 K