Light Opencourseware @University of Palestine
<parent>

FileSizeFileSizeFileSizeFileSize
الفصل الاول - دراسة جدوى.pptx186 Kالفصل الثاني - الدراسة التسويقية.pdf228 Kالفصل الرابع - الدراسة التمويلية.pptx132 Kالفصل السادس المشروعات التجارية.pdf154 K
الفصل الثالث - الدراسة الفنية والهندسية.pptx200 Kالفصل الخامس - دراسة الجدوى التجارية.pptx168 K