Light Opencourseware @University of Palestine
<parent>

FileSizeFileSizeFileSizeFileSize
المحاضرة الاولى القدس.pptx137 Kالمحاضرة الثانية القدس.pptx1,819 Kالمحاضرة الرابعة.pptx2,278 Kالمحاضرة السادسة عشر.pptx2,641 K
المحاضرة التاسعة القدس.pptx2,791 Kالمحاضرة الثانية عشر.pptx4,616 Kالمحاضرة الرابعةعشر.pptx2,780 Kالمحاضرة السادسة.pptx2,823 K
المحاضرة الثالثة القدس.pptx1,600 Kالمحاضرة الحاديةعشر.pptx5,533 Kالمحاضرة السابعة القدس.pptx1,679 Kالمحاضرة العاشرة القدس.pptx4,838 K
المحاضرة الثالثة عشر.pptx1,309 Kالمحاضرة الخامسة القدس.pptx847 Kالمحاضرة السابعة عشر.pptx1,810 Kجامعة فلسطين.docx83 K
المحاضرة الثامنة القدس.pptx4,717 Kالمحاضرة الخامسة عشر.pptx2,043 K